Våra metoder

Nyckelpersonals tester är godkända av Svenska Psykologiförlaget, vilket borgar för deras kvalitet. Testerna har tagits fram med hjälp av omfattande forskning.

I samband med rekrytering kan vi erbjuda Er följande instrument:

• Hogans personlighetsinventorium
• Gordons personlighetsinventorium
• Myers-Briggs Type Indicator
• Watson & Glaser
• Begåvnings- och färdighetstester