Det rätta valet

Nyckelpersonal hjälper Er med rekrytering och urval av nyckelpersoner till Er organisation.

Ni kan välja bland följande tjänster:
Annonserad rekrytering
Det kan ibland vara lämpligt att annonsera ut en befattning. Vi tar gärna hand om hela processen. Vi kan analysera organisationen och befattningen, gör sedan kravanalys, utformar annonsen och svarar på frågor från sökanden. Tillsammans med Er gör vi det slutliga valet.

Executive search
Vi har kontakt med ett stort antal kvalificerade personer som inte aktivt söker andra arbeten utan bäst nås genom personliga kontakter. Vi har byggt upp ett välutvecklat kontaktnät i Sverige och Finland.

Arbetspsykologiska tester
Ni kan nyttja vår kompetens för delar av rekryteringsprocessen. Vi utvärderar gärna Era slutkandidater genom att utföra färdighets- och personlighetstester samt anställningsintervjuer.